H.O.S.T - Aglama

AglamaH.O.S.T6:24

Текст песни H.O.S.T - Aglama

Цlьlərim sevinsin,gəldi Tanrınız

Əsirlərlə,qəddarcasına alovlarda yandınız

Yox olmuşam sandınız,amma artıq burdayam

Зox amansız,зox qəddar cəzalar arzusundayam

Gəlmələrin ruhuyam,səmalardan gəlmişəm

Qaranlığıma bağlıyam,mən Maranı sevmişəm

Dirilərdən bezmişəm,onlar ьзьn kor yuxuyam

Cansızlıqdı dərdiniz,sizlər ьзьn oxuyuram..,

Ağlama,yaşla dolar qanı iзilmiş qəlbiniz

Sцz demə duyan olar var цzьnьzdən sirriniz

Зətindimi yaşamaq,gьnahsız,sevgisiz?!

Kьləklidi həyat yolunuz,gəmilərsə yelkənsiz

Цlьlərimin cərgəsinə,namizədsiz hər biriniz

Diliniz yedizdirir yalan yeyən qarğaları

Kəşf etdim daş ьrəklərdə boş məzarları

Hiss etdim cənnətdən uzaqlaşan tayfaları

Qayaları parзa-parзa etməyə qadir insan

Nə acizsən duyğularda qorxu gцrьb ağlayanda

Tənhalıqdan qışqıranda əl uzatdım istəmədin

Sən həyatsan,mən цlьməm,ağlayacam qovuşanda

İnanmadın,yox ol dedin,xoşbəxtsənmi bu həyatda?!

Milyonlar uзun əsir oldun,qeyb olmusan sarmaşıqda

Dua etdin gцz istədin,Allah verdi bəyənmədin

Can istədin,onuda verdi,fitnələrdən bezmədin

Gьndьzlərə gцz yumuldu,gecələrdə həsrət qaldı


İşiqa,imama nifrət vardı,qulaqlarda qeybət vardı

Ьmid vardı sandı yandı,qanda xeyli igid vardı

Cənnət əhli darıxırdı,orda tənha şəhid vardı

Bəs nə oldu?gцzьn doldu,bu tək yoldu,yolda koldu

Qaradonlu qarğa qondu,taxta qondu,qanıvı sordu

Gьclь ordu gцzьvə durdu,mən deyildim ьzьnə durdu

Qəddar tələ izivə qurdu,tab gətirmir artıq sondu...........,Barmaqları зьrьmьş bəstəkarın
nəğməsi,yara basmış dilimdə,

Hər gecə onun səsiylə,ağrılarla oyanır qara dərviş
iзimdə.

Ağlıyır heз vaxt ağlamayan susuz зцllərim keзmiş
itmiş izlərim,

Bağırdım,bağırtım ağrımla bağrımı
yandırdı,yandı hisslərim.

Tərki dьnyalıq,əzablarla dolu boxзa qırışmış
əlimdə,

İllərlə yaşadığım,yaşatdığım
basdırılmış hisslər bьkьlmьş belimdə.

İzdiham iзində getsəmdə getməsəmdə,itsəmdə
itməsəmdə,

Onsuzda yorğun baxışlar зevirdi həyat
dьşьncələrimi başqa səmtə.

Ağlama dedim amma ağladı,qulaq asmadı gцz yaşlarım
gələcəyimi gцrən kimi,

Bilən kimiki həsrət sonu ьnvan olub kədər bunu
gьlə-gьlə deyən kimi.

İtən kimi sevinc mцhьrləri həyatımdan ayaq aзıb
qaзıb gedən kimi,

Kimi sınağa зəkər gцrən fələk aldığım
зətin nəfəs bitən kimi.

Paltarım,əməllərim oda qara зirkli cırığ,sцkьy

Sus Dərviş,sakit ol qarğa,Mete,Aid bu gьn nə isə sцnьy

Ьmidsiz xəyallarım itkin dьşmьş ьmidlər yoluma səd
зəkər

Ağrı,nəfəs,kцmək,цmьrlьk tənhalıq və
qaranlıq gələrQanadlarıma sığal зək,qucaqla belimi başını sinəmə
qoy,

Gцzьnь yum,say ona kimi,qollarımda gizlən цzьvь axtar
цzьvь.

Tap iзimdə,ipək saзların tцkьlsьn ьzьmə
gцzlərin gətirdi gecəni,

Sinəmi tut,dərimi cır,ətimi did,qabırğalarımı
sındırıb,tap ьrəyimi.

Əgər varsa mənədə gцstər,əgər yoxsa gizlə yalannan
de var dərində doyьnьr hələdə,

Dırnağınla cız ьstьndə adıvı əbədi
qalsın orda.

Gьllər ək!sevgimiz qədər gцzəl,zəhərli
tikanlarını qır dişinlə tьpьr ocağa,

Yansın orda,biz susaq,dodaqlar danışsın nağıldan,nağıla
gəzək əl-ələ

Tozlu səhifələrdə,ən dərin zirvələrdə nalə
зək

Qışqır adımı əbədi karlar цlkəsində

Зılpaq qayaların yasında dalğalar gələndə,

Mənidə зağır darıxsan utanma məndə darıxacam

Gцz yaşım islatdı amma qığılcımla alışacam

Ağlama gəl qarışaq sьdlə bal kimi,odla kцz kimi

Bir az dцz mənə,bir az sev məni

Bir az inan,qısqan bir az iзimdə qarğalarıma

Tulla qaydalarını,gəl sцkək tərbiyə pərdələrini

Parзala,yol əllərinlə saзımı dibinnənDişlə dodağını,qanını tцk yanağıma iyrənim
bir az

Gьnəşi цrt adınla,qaranlıqda tьstь dumana qarışaq


Zamanı saxla son nəfəsdə cəhənnəm oduyla alışaq

Diyirlənir yenə qələm ucunda diyircək,

Nəfəsdə ağır-ağır gedir-gəlir,quruyub boğaz yoxdu
tьpьrcək.

Sonuncu tьstьmdь dostum gцtьr зək,yanımda Dərviş
цlьm Tanrısı

Qarğa qara lələklə yoluma davamdayam,sənsə qulaqlarıva hakim
kəsilmiş

Bu kəsin səsin bir az aciqda aз,yerivi rahatla

Fikirlərimə azad əmri verib qanadlan,xoşuva gələn mцvzulardan
geriyə qayıtma

Qon,qal oralarda don demişəm,bьtьn зərзivələrə
və sərhədlərə son demişəm

Saatlar gьcsьz olub,işləmir əqrəblər,bədən
yorulmuş ayaqlar ьstьndə

Amma bitmir tələblər,əllər isə yorulmur yazır bitmir
səbəblər

Цlmьş sinirlərlə цzьnь ayırıb beyinnən
əsəblər

Başıma qonmuş dцvlət quşudu qarğa,

Mən isə Dərviş Цlьm Tanrısıyla mьqaviləm var

Цldьrə bilməz track bitməmiş,replay bas uzat цmrьmь

Yadakı цlsəm ağlama,vəsiyyətimdi yas saxlama

Dumanım bitdi vidalaşdım,dedim gцzləmə

Bundan sonra tək dostam цzьm-цzьmə mən!

Другие песни исполнителя

ПесняИсполнительВремя
01SMS'ler Dunyani Xilas EdecekH.O.S.T
02H.O.S.TH.O.S.T
03Menim MubarizemH.O.S.T
04ElvidaH.O.S.T
05PreludH.O.S.T
06Etiraf otagiH.O.S.T

Слова и текст песни H.O.S.T Aglama предоставлены сайтом Megalyrics.ru. Текст H.O.S.T Aglama найден в открытых источниках или добавлен нашими пользователями.

Использование и размещение перевода возможно исключиетльно при указании ссылки на megalyrics.ru

Слушать онлайн H.O.S.T Aglama на Megalyrics — легко и просто. Просто нажмите кнопку play вверху страницы. Чтобы добавить в плейлист, нажмите на плюс около кнопки плей. В правой части страницы расположен клип, а также код для вставки в блог.

Новые тексты и переводы

Пожалуйста, включите JavaScript

Он необходим для работы плеера. Как это сделать